Inspektionsrobot


Inspektionsroboten är en fjärrstyrd TV-övervakad farkost som har 400 meters räckvidd. Den är liten och smidig och passar för så väl för inspektion som sanering.

Vi kan med hjälp av inspektionsroboten göra volymbedömning och få uppfattning om oljans koncistens vilket underlättar tex vid upprättande av förfrågningsunderlag.

Lumax AB | Karossvägen 3 | 921 45 Lycksele | 070 - 322 50 52 | info@lumax.se produktion: xit ab