Referenser
Konsultuppdrag

Ramböll Sverige AB
Riskanalys och rivningsbeskrivning gasollager Otterbäcken
Riskanalys och rivningsbeskrivning bensinlager Lärbro, Gottland och Pilgrimstad
Riskanalys och rivningsbeskrivning tunnoljelager Blädinge

WSP Environmental
Delaktig i upprättande av avvecklingsplan för tjockoljebergrum, 2009.
Delaktig i kalkyl för tömning och avveckling kraftvärmeverk 2013.

Skanska Sverige AB
Upprättande av riskanalys för arbete i tjockoljebergrum, Värtaverken 2007
Säkerhetsansvarig vid rivning och försegling av klass 1 anläggningar
Gasolanläggning Otterbäcken, 2005
Bensinanläggning Jönköping, Värnamo och Gottland, 2006

Preem AB
Framtagande av plan för avveckling av bensin och tunnoljebergrum 2003
Förstudie och åtgärdsförlag för avveckling tjockoljebergrum 2005

Nordisk Vindkraft AB
Byggledning vid uppförande av vindkraftspark, 2011-2012

Saneringsuppdrag

Statoil Fuel & Retail Sverige AB
Tömning avgasning 3 bensinbergrum 2014-

Svensk petroleum förvaltning AB
Projektledning och entreprenör avveckling bensinanläggning 2002-2010
Sluttömning tunnoljebergrum, 2010
Tömning avgasning bensinbergrum, 2013

OKQ8
Tömning 2st tunnoljebergrum, 2005

Vattenfall AB
Tömning tjockolja EO4, 2005.

Preem AB
Sanering tunnoljebergrum 2005
Sluttömning 2 st tjockoljebergrum EO4 och EO5, 2006

Fastighets AB G-Mästaren
Tömning tjockoljebergrum inkl uppbyggnad av system för varmhållning och distribution, 2009-2010

Avveckling oljelager

Svensk petroleum förvaltning AB
Projektledning och föreståndare enligt LBE 2002-2010

Banverket
Generalentreprenör avveckling och försegling tunnoljeanläggning, 2004


Inspektionsrobot

Lumax AB har bl.a. anlitas av Preem AB, Gävle Hamn AB och SVECO för att genomföra en förstudie och bedöma saneringsbehov.


Lumax AB | Karossvägen 3 | 921 45 Lycksele | 070 - 322 50 52 | info@lumax.se produktion: xit ab