Om oss

Lumax AB är ett konsult- och entreprenörföretag med inriktning på miljösäkring av oljelagringsanläggningar och då i huvudsak berganläggningar där petroleumprodukter lagrats i oinklädda bergrum.

Lumax erbjuder bl.a. sanerings- och miljösäkringslösningar för bensin-, tunnolje- och tjockoljebergrum.

Företaget bildades i nov 2000 och ombildades till aktiebolag i februari 2004.

Företaget har sitt säte i Lycksele. Lumax AB ägs och drivs av Jan Jonsson som tidigare varit anställd inom SGU-Statens oljelager.

Lumax AB använder sig av fjärrstyrda enheter för uppsamling av olja på bäddvattenytan i klass III cisterner. Enheterna är speciellt framtagen och väl beprövad för denna typ av verksamhet. Arbetet utförs från pumprum eller liknade vilket medför att personal inte behöver vistas i bergrummet.

Lumax AB | Karossvägen 3 | 921 45 Lycksele | 070 - 322 50 52 | info@lumax.se produktion: xit ab