Lumax AB är ett konsult- och entreprenörföretag med inriktning på miljösäkring

bergrumssanering

Vi genomför bl.a. sanerings- och miljösäkringslösningar för bensin-, tunnolje- och tjockoljebergrum

sanering av cisterner

Vi använder oss av fjärrstyrda enheter för uppsamling av olja

Berganläggningar
Bergrumssanering

Vi utför och med bred kunskap tömning/sanering av bensin-, tunnolje- och tjockoljecisterner. Tömningsarbetet utförs till huvudsak med fjärrstyrda enheter.
Avveckling oljeanläggningar

Vid avveckling kan vi erbjuda helhetlösningar men även de delar och moment som beställare efterfrågar.
Konsultuppdrag

Företaget har bred kunskap om berganläggningar där drivmedel lagras/lagrats. Detta har inneburit att företaget anlitas som sakkunnig i olika typer av utredningar och projekt.
Lumax AB | Karossvägen 3 | 921 45 Lycksele | 070 - 322 50 52 | info@lumax.se produktion: xit ab