070 - 322 50 52

JAN.JONSSON@LUMAX.SE

Bergrumssanering

Bergrumssanering

Lumax AB använder sig av fjärrstyrda enheter för uppsamling av olja på bäddvattenytan i klass III cisterner. Enheterna är speciellt framtagen och väl beprövad för denna typ av verksamhet. Arbetet utförs från pumprum eller liknade vilket medför att personal inte behöver vistas i bergrummet.

Vi var bland annat först med att sluttömma tjockoljebergrum utan att personal vistades i bergrummet.

Sanerings och tömningsuppdrag har Lumax AB till huvudsak anlitats som totalentreprenör.