070 - 322 50 52

JAN.JONSSON@LUMAX.SE

Referenser

Konsultuppdrag

Riskanalys och rivningsbeskrivning gasollager
Riskanalys och rivningsbeskrivning bensinlager.
Riskanalys och rivningsbeskrivning tunnoljelager.

Delaktig i upprättande av avvecklingsplan för tjockoljebergrum.
Delaktig i kalkyl för tömning och avveckling kraftvärmeverk.

Upprättande av riskanalys för arbete i tjockoljebergrum.
Säkerhetsansvarig vid rivning och försegling av klass 1 anläggningar
Gasolanläggning.
Bensinanläggning.
Framtagande av plan för avveckling av bensin och tunnoljebergrum
Förstudie och åtgärdsförlag för avveckling tjockoljebergrum
Byggledning vid uppförande av vindkraftspark.

Saneringsuppdrag

Tömning avgasning 3 bensinbergrum
Projektledning och entreprenör avveckling bensinanläggning
Sluttömning tunnoljebergrum.
Tömning avgasning bensinbergrum.
Tömning 2st tunnoljebergrum.
Tömning tjockolja EO4.
Sanering tunnoljebergrum
Sluttömning 2 st tjockoljebergrum EO4 och EO5.
Tömning tjockoljebergrum inkl uppbyggnad av system för varmhållning och distribution.

Avveckling oljelager

Projektledning och föreståndare enligt LBE
Generalentreprenör avveckling och försegling tunnoljeanläggning.
Lumax AB har anlitas för att genomföra en förstudie och bedöma saneringsbehov.