070 - 322 50 52

jan.jonsson@lumax.se

Välkommen till
LuMAX AB.

Lumax AB är ett konsult- och entreprenörföretag med inriktning på miljösäkring av oljelagringsanläggningar och då i huvudsak berganläggningar där petroleumprodukter lagrats i oinklädda bergrum.

Våra tjänster

Lumax erbjuder inspektionsrobotik och saneringstjänster för säkrare och mer effektiv industriell hantering.

Bergrumssanering

Lumax AB använder sig av fjärrstyrda enheter för uppsamling av olja på bäddvattenytan i klass III cisterner.

Avveckling oljeanläggningar

Vi erbjuder helhets- eller dellösningar hela vägen från att anläggning är i drift till förseglad anläggning.

Inspektionsrobot

Inspektionsroboten är en fjärrstyrd TV-övervakad farkost som har 400 meters räckvidd. Den är liten och smidig och passar för

Om oss

Lumax AB

Lumax AB är ett konsult- och entreprenörföretag med inriktning på miljösäkring av oljelagringsanläggningar och då i huvudsak berganläggningar där petroleumprodukter lagrats i oinklädda bergrum.

Lumax erbjuder bl.a. sanerings- och miljösäkringslösningar för bensin-, tunnolje- och tjockoljebergrum.

Företaget bildades i nov 2000 och ombildades till aktiebolag i februari 2004.

Företaget har sitt säte i Lycksele. Lumax AB ägs och drivs av Jan Jonsson som tidigare varit anställd inom SGU-Statens oljelager.

LUMAX AB

Våra referenser

Lumax erbjuder inspektionsrobotik och saneringstjänster för säkrare och mer effektiv industriell hantering.